süt için yazılanlar

1995 yılın’dan bu günümüze…. SÜTÜN TARİHİ.. .İnsanoğlu 5 bin yıldır süt içiyor Bu konudaki ilk kayıtlar Dicle ve Fırat ırmakları arasında kurulmuş olan Sümer uygarlığının Ur kentinde bulunmuştur. Bir yaşam mucizesi diye nitelenebilecek kadar büyük besin değerine sahip olan sütün insan yaşamındaki yeri, insanlık tarihi kadar eski. Milattan önce 26’ncı yüzyıla ait Babil kabartmalarında süt“süt için yazılanlar” yazısının devamını oku